ЗА НАС

КАТИНЧАРОВ И СИЕ е основана през 1991 г. като износител и вносител на електронни компоненти и уреди за всички промишлени отрасли.

Ние предлагаме

Компанията предлага доставка на Контролно-измервателни прибори (КИП) и средства за автоматизация, електронни елементи, машини и апарати, както и решения за специфичните нужди на своите клиенти. Благодарение на добре организираната логистика и отличните взаимоотношения с нашите партньори в чужбина, ние сме в състояние да посрещнем своевременно специфичните потребности на клиентите и да извършим заявените доставки в най-кратки срокове, достигащи в отделни случаи до 24 – 48 часа.

Наши партьори са световноизвестни  производители като ЕНДРЕС И ХАУЗЕР (www.endress.com), ДУАЙЪР ИНСТРУМЪНТС (www.dwyer-instr.com), ФЛОУСЪРВ (www.flowserve.com), Кинетрол (www.kinetrol.com).

Задачи

Задачите на нашата компания включват не само своевременна доставка, но и предлагане на технически решения за различните случаи на приложение.

Предлаганите изделия удовлетворяват конкретните нужди на клиентите с оптимално съотношение цена-качество.

Сертификати