ИНДУСТРИИ

Измервателните уреди и електронните компоненти, предлагани от Катинчаров и Сие, намират широко приложение във всички отрасли на промишлеността като:
…и други.