Ултразвукови

Micronics U3000/4000

U3000 / 4000 е стационарен, clamp-on  ултразвуков разходомер, който осигурява икономия от монтаж и допълнителни  ползи от „сухото“ обслужване за широк спектър от размери на тръби.

 • Без механични елементи в тръбата, clamp-on
 • За приложение във ВиК индустрията

Micronics U3000 e transit-time дебитомер, контролиран от микропроцесорна система с широк спектър от зададени данни позволяващи използването му при тръби от почти всеки материал с дебелина от 13mm до 2000mm (5000mm с D-сензори). Основните функции на U3000 и U4000 са идентични, като Micronics U4000 в допълнение позволява съхранението на данни (data logging) и разполага с RS232 и USB комуникационен интерфейс.

ЧЕСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Речна вода
 • Морска вода
 • Питейна вода
 • Деминерализирана вода
 • Пречистена вода

Дебитомерът може да бъде използван за измерването потока на чисти течности или масла с наличие на твърди частици от под 3% от обема. Възможно е измерването както на мътни течности (речни и отпадни води), така и на чисти течности като деминерализирана вода.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Обхват: 0.1m/sec до 20m/sec в двете посоки

Сензори: включително за висока температура и IP68

Дисплей: 64×240 пиксела графичен дисплей

Захранване: 86V до 264V AC. Опционално 24V AC/DC 1A max

Точност: +/- 0.5% до +/- 3% в зависимост от размер на тръбата за скорост над 0.2m/s

Корпус: IP65

A трансдюсери: тръби от 13mm OD до 115mm OD

B трансдюсери: тръби от 50mm OD до 2000mm OD

Опционални трансдюсери: за тръби от 1500mm до 5000mm след консултация

Оперативна температура за трансдюсерите: -20°C to +135°C

Изходи: опто-изолирани 0/4-20mA; RS232/USB (само при Micronics U4000); импулсен изход – програмируема дължина от 2ms-500ms; две програмируеми аларми – Висок/Нисък дебит, обем или грешка

Архиватор на данни (само за Micronics U4000): вграден дейталогър с 200,000 точки, който може да бъде конфигуриран да съхранява моментен дебит и/или общ дебит. Информацията в реално време, както и съхранените данни могат да бъдат показани в текстов или графичен формат и свалени през RS232 или USB порта на PC с Windows

Езици и сигурност: 9 налични потребителски езика; пароли за настройка чрез 15-бутонов контролен модул

Одобрение: CE

GREYLINE TTFM 6.1

 • Ултразвуков разходомер с ултразвукови сензори за безразрушителен монтаж върху тръба
 • LCD дисплей с подсветка. Лесно калибриране с 5 бутона. Защитен с парола. Изход 4-20mA/0-5V
 • 128 MB архиватор. Опционално Modbus® RTU или HART комуникационен протокол

Точно измерване на дебит за чисти течности с безконтактни сензори. Ултразвукови сензори, монтирани на външната страна на тръба за измерване на дебита на неаерирани флуиди като вода, химикали и масла. Безконтактните сензори могат да се монтират без прекъсване на технологичния процес. Няма спад на налягане и препятствие на потока.

Използвайте вградените бутони за бързо и лесно програмиране с избор на меню за диаметър на тръба, материал на тръба, тип на течността, единици за измерване (галони, литри и др.). Настройките, стойностите на калибриране и тотализатора са защитени в случай на прекъсване на захранването.

Моментен дебит, натрупван разход, работни часове и информация за диагностика са само част от информацията, предоставяна от опционалните Modbus RTU или HART комуникационни протоколи.

Измерва дебит от външната страна на тръбата

Моделът TTFM 6.1 – разходомер с времева корелация работи  като измерва разликата в периода на протичане на ултразвуковите импулси предавани между сензорите. В зависимост от начина на монтаж, сигналът може да прекоси сечението на тръбата веднъж, два или четири пъти. Времето между предадените и получените сигнали се измерва прецизно от разходомера. Сигналите се изпращат срещу течението и след това по течението, като сензорите променят своята функция на предавател към приемник и обратно. Периодът на преход на сигналите по течението е по-кратък от периода срещу течението и при съпоставка на тези разлики с прецизни времеви вериги, TTFM 6.1 е в състояние да изчисли дебита с точност. Тъй като ултразвуковият сигнал се предава през тръбата, се изчислява средна стойност на период на дебит.

TTFM 6.1 сензорите могат да се монтират на вертикални или хоризонтални тръби, които трябва да са пълни. Изборът на V, W или Z метод на монтаж зависи от приложението и диаметъра на тръбата.

Работи с чисти течности

Разходомерът TTFM 6.1 е проектиран за измерване на дебита на достатъчно чисти, неаерирани течности в пълна тръба. Високата концентрация на твърди частици или мехурчета газ (>2% по обем) ще заглуши звука и ултразвуковия времево-корелативен сигнал може да не успее да прекоси тръбата. Доплеровият разходомер Greyline DFM се препоръчва за работа с подобни течности (напр. отпадни води или суспензии).

Работи от външната страна на тръба от обикновени материали

Монтирайте TTFM 6.1 сензорите от външната страна на много материали, включително въглеродна стомана, неръждаема стомана, чугун, чугун изолиран с цимент, желязо, PVC, HDPE, PVDF, мед, месинг, алуминий, и тръби със слепена изолация, включително епоксидна смола, каучук и тефлон. Избягвайте тръби от порест материал (напр. дърво или цимент) или такива с незалепена изолация.

Проста система от менюта за бърз и лесен пуск

Пускът може да се реализира за няколко минути. Използвайте вградената 5-бутонна клавиатура, за да въведете материал на тръбата и външен диаметър, дебелина на стената и тип на флуида. TTFM 6.1 ще покаже вярното разделително разстояние между сензорите и метода на монтаж. Подсигурете скобите от неръждаема стомана и подравнете монтажните обръчи от външната страна на тръбата. Поставете звукопроводяща паста (включена в доставката) на повърхността на сензорите и ги вкарайте в монтажните скоби. TTFM 6.1 веднага ще започне да показва, предава и сборува дебита.

Монтаж на сензорите във влажни условия

TTFM 6.1 сензорите са класифицирани за случайно потапяне до 10 psi (0.75 bar). Разходомерът ще продължи да работи и да измерва дебита точно по време на периоди на потапяне.

Лесен монтаж

Монтирайте TTFM 6.1 ултразвуков разходомер без да прекъсвате тръбата или да прекъсвате потока. Работи при тръби с широк спектър от материали и размери и се нуждае само от няколко минути  за програмиране и пуск.

Дебитомерът работи като се вкара звук през стената на тръбата и в протичащия флуид. Усъвършенстваният софтуер и електроника за обработка на сигналите потискат смущенията и измерват потока с висока повтаряемост и точност.

TTFM 6.1 Усъвършенствани свойства

Опционална Modbus RTU през RS-485 сериен порт или HART комуникация дава многобройни точки на информация във връзка с един чифт. Данните включват, но не се ограничават до дебит, разход с натрупване, диагностика и способност за изчистване на обемното натрупване през Modbus връзка. Скорост BAUD rate, мрежови адреси, паритет и брой на стоп битовете за Modbus комуникация се програмират лесно и се променят чрез 5-бутонна клавиатура. Свойствата на дебитомера TTFM за усъвършенствана диагностика като сила на сигнала, измерена звукова скорост на флуида и индикация за състоянието на сензорите.

Други ултразвукови разходомери

Ултразвукови дебитомери с висока точност в комбинация с енергиен калкулатор – с основно приложение в отоплителни и охладителни системи.

Основни характеристики

 • DN 50 – DN 1200
 • Температура на средата 2-120°C (150°C)
 • Точност ±0.5%

Предимства

 • Устойчив на износване – без движещи се части
 • Компактна версия
 • Батерийно или мрежово захранване
 • Различни позиции на монтаж
Технически спецификации

Корпус IP67 по EN 60529 и DIN 40050 (NEMA 4X/6)
Температура на околна среда 0°C….60°C
Температура на съхранение -35°C…85°C
Монтаж С кабел на максимум 5, 10, 20 или 30м от сензор
Механични вибрации 2g, 1…800 Hz синусоидно във всички посоки според IEC 68-2-6
Дизайн Светлосив полиамид с усилено фибростъкло
Захранване Батерия: сменяем 3.6V LiSOCl (литии, тионил, хлорид) комплект 32 Ah

Кабели: 87…265 V AC (50 … 60 Hz)

Смяна на батерията 6 години при работа на 60°C
Дисплей LCD, 8-цифри, допълнителни 2 цифри и символа за информация за статуса
Push бутон 1 бутон за смяна на менютата
Измервателна функция 0.5 Hz на батерия, 20 Hz на кабел
Комуникация IrDA на дисплеен панел (MODBUS RTU протокол); допълнителни серийни интерфейсни модули RS232 и RS485 (също MODBUS RTU протокол)
Цифров изход Два пасивни, галванично изолирани отворени

изходи A и B, max +/- 35V, 50 mA

Импулсен изход А Предварително настроен за поток напред
Импулсен изход B Предварително настроен за налична повреда
Ширина на импулса 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms
Максимална честота на импулса 100 Hz
Мерни единици за обем m3 или настройка при поръчка
Мерни единици за дебит m3 /h или настройка при поръчка
Алармени сигнали Измерване 1 и 2, вътрешна грешка, ниска батерия, прекомерен поток
Дължина на кабела Максимум 30м между трансмитер и тръба (заводски комплекти: 5, 10, 20 и 30м)
EMC Emission EN61000-6-4

Immunity EN 61000-6-2

Тегло 1.5 кг (трансмитер)