Арматури и задвижки

Катинчаров и Сие предлага арматури и задвижки за промишлеността на фирма Kinetrol.