КАТИНЧАРОВ И СИЕ

Контролно-измервателни
уреди и компоненти

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

КАТИНЧАРОВ И СИЕ е основана през 1991 г. като износител и вносител на електронни компоненти и уреди за всички промишлени отрасли.

Компанията предлага доставка на Контролно-измервателни прибори (КИП) и средства за автоматизация, електронни елементи, машини и апарати, както и решения за специфичните нужди на своите клиенти. Благодарение на добре организираната логистика и отличните взаимоотношения с нашите партньори в чужбина, ние сме в състояние да посрещнем своевременно специфичните потребности на клиентите и да извършим заявените доставки в най-кратки срокове, достигащи в отделни случаи до 24 – 48 часа.

Сфери на приложение

Измервателните уреди и електронните компоненти, предлагани от Катинчаров и Сие, намират широко приложение във всички отрасли на промишлеността като: фармацевтична промишленост, хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, енергетика, металургия, ВиК индустрия, енергийна ефективност, сградна автоматизация, отопление и вентилация и др.

Решения за всяка индустрия

Свържете се