Процесно присъединяване

Процесни връзки за уреди с хигиенно изпълнение.