Контролери и индикатори

Фирма Катинчаров и Сие предлага също така панел индикатори и контролери, както и индикатори за полеви монтаж.