Разходомери

Фирма Катинчаров и Сие предлага уреди за разход на газове и течности. Уредите се предлагат в различни конфигурации за всички промишлени отрасли.

Дебитомери
Индикатори / Контролери
Сензори за дебит: